Plánované aktivity

Adaptace dětí v KMŠ
Logopedická depistáž
Beseda s policií
Společné oslavy narozenin a svátků
Odpoledne s mým tátou ( dědou,..) – tvorba zvířátek z kaštanů
Odpoledne s mou maminkou, babičkou – jablíčkové vaření
Divadlo v KMŠ – každý měsíc jedno divadelní představení
Podzimní jarmark
Návštěva hřbitova
Návštěva planetária s programem
Svatomartinský průvod – ve Stromovce
Testy školní zralosti
Společné prožívání adventu
Návštěva Mikuláše
Vánoční besídka
Výstava Betlémů
Tři Králové – koledování
Návštěva předškoláků v ZŠ
Přednáška pro rodiče na zvolené téma
Dentál prevence – jak si správně čistit zuby
Den otevřených dveří v KMŠ
Zápis do KMŠ
Návštěva muzea, galerie
Medvídkova nemocnice
Karneval
Procházka za řemeslem
Návštěva u hasičů
Společné prožívání postní doby
Křížová cesta pro děti
Velikonoční dílna
Návštěvy knihovny
Rodiče a prarodiče čtou dětem své oblíbené pohádky ve školce
Návštěva botanické zahrady
Návštěva divadelního nebo filmového představení
Návštěva stanice přírodovědců
Dravci v KMŠ – program s dravci
Pravidelné vycházky do Stromovky
Oslava Dne matek a zahradní slavnost
Sportovní akce
Klaun v KMŠ a oslava Dne dětí
Bohoslužby slova v KMŠ, společná mše svatá
Celodenní výlet
Loučení s předškoláky a přespávání předškoláků v KMŠ
Ukončení školního roku