Název a adresa subjektu:

Katolická mateřská škola sv. Klimenta

U Uranie 1080/16
170 00 Praha 7 – Holešovice


Pevná linka:

kancelář školy: 220 571 008


Mobilní telefony:

ředitelka školy KMŠ sv.Klimenta Mgr. Marie Kováčová: 733 741 099
třída „Želvičky“: 733 741 100
třída „Rybičky“: 733 741 101


e-mail: kmsp7@seznam.cz


Důležité údaje o subjektu:

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 1 – Hradčany


Právní forma:

Školská právnická osoba
IČO: 49 625 063
Číslo účtu: 207 247 369 / 0800


Počet a označení tříd:

2 třídy – „Želvičky“ a „Rybičky“ Stanovená kapacita: 46 dětí Provozní doba: 7:30 – 17:00 hod.


GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
e-mail: gdpr@skacelik.cz