Reporty z předešlých akcí:

květen 2022

duben 2022

březen 2022

únor 2022

leden 2022

prosinec 2021

listopad 2021

říjen 2021

září 2021

červen 2021

květen 2021

duben 2021

únor 2021

leden 2021

Projektový den Šablony III OP VVV

…………………………………………………………………………………………………………………………….

JIŽ PROBĚHLO VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 :

Děkovná mše svatá

Pasování předškoláků

Fotografování

Krtkův svět – celodenní výlet

Zahradní slavnost

Den dětí

Divadlo Krab

Culinka v KMŠ

Až se tě syn v budoucnu zeptá – přednáška pro rodiče

Indián v KMŠ

Den otevřených dveří

Velikonoční dílny s rodiči

Den vody

Andrea, Molly a proměnění na hoře

Úvod do postní doby

Masopustní karneval

Mobilní planetárium

Zimní olympijské hry

Tříkrálová sbírka

Testy školní zralosti

Vánoční besídka + vánoční přání

Adventní dílny

Divadelní představení „Vánoční příběh“ divadla Krab

Mikulášská nadílka

Sv.mše v kostele sv. Klimenta v Praze

Projektový den – Na moři s Klimentem

Z pohádky do pohádky – karneval

Svatomartinský průvod

Podzimní jarmark

Logopedická depistáž

Komunitně osvětové setkání

Třídní schůzky

Mše svatá

První dny ve školce

JIŽ PROBĚHLO DO ČERVNA 2021:

Fotografování dětí

Japonsko – projektový den 15.6.2021

Malí kutilové

Divadlo pro děti z KMŠ

Vesmírná tělesa

Den dětí

Den povolání a řemesel

Mikulášská nadílka prosinec 2020

Logopedická depistáž říjen 2020

Polytechbus září 2020

Poděkování panu starostovi Janu Čižinskému

Projekt OP PPR – tématické setkání s rodiči 17.4.2019

Projekt OP PPR – Komunitně osvětové setkání s panem starostou Janem Čižinským

Postní projekt

Karneval

DOD

Návštěva TGM

Vánoční besídka R + Ž

Národní divadlo

Česká mše vánoční v ZŠ 

Návštěva svatého Mikuláše s andělskou družinou

Dušičky

Tradiční podzimní jarmark

Svatomartinský průvod

Dračí dílna